богот

 • 21Ампел мит — во старогрчката митологија љубимец на богот Дионис Бах, син на еден од сатирите и некоја нимфа, по смртта Дионис го претворил во лоза …

  Macedonian dictionary

 • 22Амфитрита — мит во старогрчката митологија божица на морето, жена на Посејдон, богот на морето, мајка на Тритон …

  Macedonian dictionary

 • 23Антестерии — мн кај старите Атињани свечености во чест на богот Дионис, се славеле во месецот антестерион (февруаримарт) …

  Macedonian dictionary

 • 24Антеј — митологија син на Посејдон, богот на морето, и Геа, божицата на земјата, непобедлив во борба додека ја допира земјата, својата мајка, Херкул го победил дигајќи го во воздух и задавувајќи го …

  Macedonian dictionary

 • 25Ареопаг — (грч Araios pagos) 1. ритче западно одАкропол во Атина, посветено на богот Арес, 2. најстариот и најугледниот суд во Атина, чие седиште било на тоа ритче, 3 …

  Macedonian dictionary

 • 26Белона — (лат bellum војна) мит востароримската митологија божица на војната, сестра и придружничка на богот Марс …

  Macedonian dictionary

 • 27Буда — (сскр. Buddha просветлен ) основач на будистичката религија (560 480 г. пр. н. е.) роден во старо благородничко семејство, во Индија почитуван како бог, свет мудрец , и како деветто олицетворение на богот Шива …

  Macedonian dictionary

 • 28Валхала — (гер. Walhalla) мит. во староскандинавската митологија: дворец на богот Один, престојувалиште на боговите и на душите на воините што загинале во војна …

  Macedonian dictionary

 • 29Дејанира — мит. во старогрчката митологија: жена на Херкул за која се борел со богот на реката Ахелој ја предизвикала смртта на својот маж праќајќи му (без да го знае тоа) кошула наквасена во крвта на кентаурот Нес …

  Macedonian dictionary

 • 30Енијалиј — (грч. убиствен ) мит. во старогрчката митологија: епитет на Арес, богот на војната …

  Macedonian dictionary